top of page

Çatışma Çözümlemesi

ÇATIŞMA ÇÖZÜMLEMESİ

Günümüz modern dünyasında bireyler değer yargıları,  karakter uyuşmazlıkları, ahlaki değerler ve bakış açışı farklılıkları gibi birtakım konularda çatışma ortamları içinde kalabiliyor. Zira bireylerin her zaman aynı fikirde olmaları beklenemez. Çatışma durumu eşler arasında olduğu gibi, ebeveyn ve çocuklar arasında, arkadaşlıklarda, iş yerinde çalışma arkadaşları arasında yaşanabiliyor. Böyle durumlarda:

  • Bireyler karşılıklı memnuniyeti göz önünde bulundurarak fikir alışverişine açık ve çözüm odaklı olabilirler, 

  • İçinde bulundukları durumdan kendilerini geri çekip, birbirleri ile iletişime geçmekten kaçınabilirler,

  • Taraflardan biri, diğeri üzerinde baskın gelmeye çalışabilir, veya

  • Taraflardan biri çatışmadan kaçınmak için tartışmadan vazgeçip, karşı tarafa teslim olabilir. 

Bu gibi durumlarda "Çatışma Çözümlemesi" çok önemlidir. 

​"Çatışma Çözümlemesi" bireyler arası uzlaşmayı hedefleyen danışmanlık hizmetidir. Öyle ki yaşanılan çatışma durumu her iki taraf için de ağır bedeller ödenmesine sebebiyet verebileceği gibi, aynı zamanda çok faydalı da olabilir. Çatışma halinde "çatışma çözümlemesi" danışmanlık hizmeti ile bireyler için oldukça olumlu ve yapıcı sonuçlar çıkarılabilir.

Çatışma Çözümlemesi ile:

  • Karşılıklı fikirlerin açık ve net bir şekilde söylenebilmesi,

  • Bireysel sınırların açıkça çizilebilmesi ve

  • Karşılıklı anlayışın ortaya çıkmasında yardımcı olur. 

Her ne kadar kişiler arası iletişimlerde çatışmalar kaçınılmaz olsa da, çatışma çözümlemesi ile danışanlar bu durumdan kaçmak yerine, çok önemli olan "çatışma konusu ile nasıl başa çıkılabileceğini" öğrenebilirler. Böylelikle "Çatışma Çözümlemesi" danışmanlık hizmeti, danışanların kendi bakış açıları ve vizyonlarını geliştirmesine ve genişletmesine, kişiler arasındaki bağın güçlenmesine ve olgunlaşmasına  yardımcı olur.

Dilerseniz, bizden "Çatışma Çözümlemesi" hizmeti alabilirsiniz. Böylece hayatınızı kolaylaştırabilir, enerjinizi kendinize ve hayatınıza yatırım niteliği taşıyan başka konulara yönlendirebilirsiniz. 

bottom of page