top of page

Kurumsal Danışmanlıklar

Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri

Koçluk, bireylerin özel veya profesyonel yaşamlarında gelişimi hedefleyen, arzu ettikleri sonuçları elde etmelerine yardımcı olan ve tamamen gizlilik esasına dayanan profesyonel hizmettir.

 

Koçluk, etik kuralları çerçevesinde, bu konuda profesyonel eğitim almış kişilerce yapılması gereken, bireylere özel verilen profesyonel bir uzmanlık alanıdır.

Koçluk, danışanın var olan potansiyellerini ortaya çıkararak, danışanın farkındalığını arttırarak, ulaşılabilir hedef ve olasılıklara odaklandırır ve önündeki seçenekleri genişletir. Böylece, danışan kendine olan güvenini yükselterek değişim ve gelişim sağlar.

Koçluk süreci, danışan ve yaşam koçu arasında kurulan planlı bir iletişimdir. Bu süreç danışanların kendi belirledikleri konuda öğrenmelerini yoğunlaştırarak, sahip oldukları potansiyeli kullanabilme ve yaşam kalitelerini yükseltmelerine destek olur.

Buradaki amaç, doğru sorularla bireyin hedef ve tercihlerinin kendi özünde yer alan “ideal benlik" ile aynı doğrultuya getirmelerini sağlamak olduğu gibi, saptanan sorunların üstesinden danışanın tek başına gelmeyi öğrenmesine yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda koçluk, danışanın aradığı cevap ve çözümleri keşfetmesi için yardımcı olan, danışana rehberlik eden bir meslektir.

Koç, danışanın var olduğu konum ile gelecekte olmak istediği noktaya gelmek için ne yapmak istediğine, aradığı yanıtlara ve eylemlere odaklanır. Böylelikle, danışan kendini daha iyi tanıyıp, sahip olduğu potansiyeli fark eder ve ne yapması gerektiği konusunda yetkinliklerini geliştirir. 

Dilerseniz, iletişime geçerek "Yaşam Koçluğu" hizmeti alabilirsiniz.

bottom of page