top of page

Aile ve Çift Danışmanlığı

AİLE VE ÇİFT DANIŞMANLIĞI

Ülkemizde aile ve çift danışmanlığı son yıllarda artan bir öneme sahiptir. Günümüz yaşam şartları ile değişen roller ve bireysel farklılıklar aile içi ve çiftler arasında birtakım içsel veya dışsal nedenlerden dolayı sıkıntılı sürece girebiliyor. Aile içinde ve çiftler arasında yaşanan zorlu süreçlerde çeşitli nedenlerle ortaya çıkmış ve yapının bütününü doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen problemi çözmeye yardımcı olmak amacı ile aile bireyleri ve çiftler arasında sağlıklı iletişim ortamının sağlanması için yapılan psikolojik danışmanlıktır. Danışmanlık sürecinde yaşanılan problem(ler) ele alınarak problemin  ve çatışmaların çözümlenmesi, bireyler arası sağlıklı değişim ve gelişimin sağlanarak aile içi ilişkilerin sağlıklı olarak düzenlenmesi amaçlanır.

 

Buradaki önemli nokta, danışma sürecine birey değil, aile veya çift birlikte katılır. Bireysel danışmanlık sisteminden farklı olarak, ailenin veya çiftin sahip olduğu kendine özgü olan aile sistemi ele alınır.

Aile ve çiftlerle olan çalışmalarda uzun vadeli etki söz konusudur. Danışmanlık hizmeti alan bireyler, gerek kendi benliklerini anlamak, gerekse diğer aile üyeleri ile ilgili daha derin bilgiler öğrenebilmektedirler. Böylece, bireylerin birbirleri ile kurdukları iletişim desteklenir ve o süreçte yaşanılan ve gelecekte yaşanılabilecek problem(ler) ile baş edebilme becerisi kazanılması sağlanır. Verilen danışmanlık hizmetleri:


-Aile Danışmanlığı,

-Çift Danışmanlığı,
-Evlilik Danışmanlığı,
-Aile içi İletişim Sorunları,

-Anne-Baba Eğitimi ve Danışmanlığı,
-Evlilik Öncesi Danışmanlık,
-İlişkide Evlenme Korkusu,

-İlişkide Motivasyon Eksikliği

bottom of page