top of page

Psikolojik Danışmanlık'ta Nelere Dikkat Edilmelidir?

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK'TA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Öncelikle belirtmek gerekir ki psikolojik danışmanlık hizmetinde hastalık tanısı &teşhis koymak ve ilaç yazmak söz konusu değildir! Yalnızca altı tıp eğitimi sonrası psikiyatri uzmanlık eğitimi almış psikiyatristler (doktorlar) tanı &teşhis koyar, terapi yapar ve ilaç yazabilirler. 


Psikiyatri ve psikoloji meslekleri birbirine ihtiyaç duyan ve birlikte koordineli olarak  çalıştığında daha iyi sonuçlar veren iki ayrı branştır. Psikiyatrlara tanı almış danışan grupları gelirken, psikologlara tanı almış veya almamış herkes gelebilir. Depresyon, anksiyete, fobi gibi tanısı konulmuş patolojiler destekleyici seanslar için psikolojik danışmanlık hizmeti alabilecekleri gibi; kayıplar, travma, boşanma, sosyal uyum sorunları, işyeri stresi, sınav kaysısı, mutsuzluk, yalnızlık, iletişimsizlik, vb. şekilde tanı alma durumu olmayan bireyler de psikolojik danışmanlık hizmeti alabilirler. Psikologların tedavi yöntemleri ilaç değildir. ​

Psikolojik sıkıntılar yaşayan insanların çoğu, psikolojik destek almaya karar verdiğinde en çok danışmanlık hizmeti alacakları doğru tercihi yapmakta zorlanabilmektedir.  

Günümüzde maalesef kendini psikolog gibi tanıtan, farklı ünvanlar altında insanlara danışmanlık ve terapi hizmeti verdiğini söyleyen ve fakat psikoloji eğitimi almamış birçok kişi bulunmaktadır. Bu kişiler danışanlara yardımcı olduklarını dile getirseler bile; aksine, danışanlara ve onların ailelerine ciddi zararlar verebilmektedir.

 

Bu nedenle, öncelikle psikoloji lisans eğitimi almış, kendini geliştirmiş, çeşitli eğitimlerle donanımı arttırmış ve işini etik çerçevede yapan bir psikolog ile bu sürece başlanmalıdır. Bu noktada, danışanların gidecekleri kişinin eğitim geçmişi  hakkında iyi araştırma yapmaları önerilmektedir. 

bottom of page