top of page

Profesyonel Yönetici ve Kariyer Koçluğu

Profesyonel Yönetici ve Kariyer Koçluğu

​Koçluk sürecinde görüşmelerin temel konusunu danışan belirler ve koç dinleyip, gözlemler yaparak, sorduğu sorularla bu sürece katkıda bulunur. Koçluk ilişkisi karşılıklı güven ve saygıya dayalı ve önyargısız ortamdan gücünü alır. Görüşmeler sürecinde, danışan farkındalığının artarak, aradığı yanıtları ve çözümleri bulma sürecinde kendi sahip olduğu seçenekleri netleştirip, aynı zamanda kendisini kısıtlayan, engelleyen iç sesini, direnç noktalarını, daha önceden yapmış olduğu yanlış kodlamalarını, önyargılarını ve korkularını keşfeder. Burada koç, danışanların kendi yanıtlarını keşfetmelerine yardım etme, eylemleri uygulamada cesaret ve güveni bulmalarına rehberlik eder ve değişim süreci boyunca onları destekleme ve yönlerdirme görevi taşır.

Temel prensipleri karşılıklı güven, saygı, dürüstlük ve gizlilik esaslarına dayanan koçluk sürecinde, danışanın içinde bulunduğu durumun analizi, tespiti ve ulaşmak istediği hedeflerine yönelik gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saatlik görüşmeler içeren bir süreçtir.

 

İlk görüşme toplantısında danışmanlık sürecinin ana hatları, karşılıklı beklentiler ve sürecin işleyişine ilişkin unsurlar koçluk ilişkisinin sağlıklı kurulması açısından danışan ile birlikte karşılıklı netleştirilir. 

Koçluk ile psikolojik danışmanlık asla birbirine karıştırılmamalıdır.

Genel olarak, kariyerinde, sosyal veya özel yaşamlarında desteğe ihtiyaç duyan; 

  • Arzu ettiği alanda hedeflerini belirlemek isteyen, 

  • Zaman yönetimi, iletişim, iş-yaşam dengesi, ilişkiler, stres yönetimi, sınav kaygısı yönetimi, vb belirli konularda iyileşme,  ve kendini geliştirmek isteyen,

  • Farkındalığını arttırmak isteyen bireyler koçluk desteği almak hissederler.

 

Bu ihtiyaç, içinde bulunulan farklı koşullarda ve farklı şekillerde kendisini hissettirebilir. Bu bağlamda bireyin kendisi ihtiyacı en sağlıklı olarak tanımlayacak olan kişidir. Bu ihtiyaç;

  • Bazen kişinin kafanızdaki belirsizliği ortadan kaldırmak,

  • Bazen eyleme geçmeyi erteleten veya engelleyen iç seslerin, önyargıların veya olumsuz düşüncelerin üstesinden gelmek,

  • Bazen aradığı cesareti toparlayıp ortaya koymak,

  • Bazen de sahip olduğu zayıf yönlerini geliştirip, güçlü yönleri, farklı özellikleri keşfetmek şeklinde ortaya çıkar.

Görüşmeler arasında belirli bir süre olması gerekir ve ideal olan, görüşmelerin haftalık veya 2-3 haftalık periyot şeklinde yapılmasıdır. Özel bir ihtiyaç veya engel yoksa, bu sürenin daha uzun olmamasında yarar vardır.

Koçluk sürecindeki gelişimin ve değişimin süreklilik kazanması açısından, önerilen görüşme adedi 8 – 12 adet arasındadır. Görüşmelerin yüz yüze olması ideal olandır. Buna karşılık, ihtiyaç duyulduğunda duruma göre telefon ile veya whatsapp, skype tarzı platformlar üzerinden görüntülü görüşme de yapılabilir. 

Özellikle, iş hayatında, ikili ilişkilerinde, ve özel yaşamlarında kişisel tatmin duygusunu arttırmayı arzulayanlar; 

  • Kişisel gelişim, öğrenim ve performans artışı hedefleyenler,

  • İş yerinde, görevlerinde, sorumluluklarında değişiklik yaşayanlar,

  • Yeni bir işe, yeni bir yöneticiye, yeni bir ekibe veya bir projeye uyum süreci yaşayanlar, koçluk desteğinden yararlanabilirler.

Dilerseniz, iletişime geçerek "Yaşam Koçluğu" hizmeti alabilirsiniz. Böylece hayatınızda benliğinize ve diğer yaşam alanlarınıza dair hedeflerinizi gerçekleştirmek konusunda size yardımcı olabilir, siz de kendinize ve hayatınıza yatırım yapabilirsiniz.

bottom of page