top of page

Stil Danışmanlığı Hizmetleri

STİL DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

​Stil danışmanlığı, danışanın kişisel ve profesyonel imajını dış görünüş, davranış ve iletişim üçgeninde geliştirmesini amaçlayan profesyonel çalışma alanıdır.  

Stil danışmanı müşterilerinin sahip olduğu imajını geliştirip, "kişisel marka değeri"ni oluşturmasına veya geliştirmesine katkıda bulunur. Bu bağlamda sadece bireyler değil; TV önü medya çalışanları, politikacılar, yöneticiler ve aynı zamanda imaj ve marka değerine önem veren, çalışanlarının aslında birer marka temsilcisi olduğunun bilincinde olan şirketler de  stil danışmanlığı hizmetinden yararlanmaktadır.

Stil danışmanlığında birçok kişisel parametre baz alınarak doğru giyinme, kişisel imaj, alışveriş danışmanlığı, vücut dili kullanımı, kişisel marka değeri üzerine çalışılır. Bu bağlamda danışanın imaj gelişimi için yaşam tarzı değerlendirmesinden, nasıl giyinmesi ve davranması, vücut dilini bütünlük içinde nasıl kullanması gerektiğine kadar çok yönlü bir "kişisel marka" değerlendirmesi yapılmaktadır. Tüm bu açılardan stil danışmanlığı hizmetleri olarak:

-Stil Danışmanlığı

-Koçluk ve İmaj & İtibar Yönetimi​

-Alışveriş Danışmanlığı

-Kişisel Renk Analizi

-Özel Davet Organizasyon Danışmanlığı

 

hizmetleri kişisel marka değerini ortaya koymak isteyen tüm kadınlara ve erkeklere verilmektedir. 

​​

bottom of page